Liisingettevõtted
 
AS Hansa Liising Eesti
  Liivalaia 12
  15039 Tallinn
  tel 613 1324
  faks 613 1493
  www.liising.ee 

AS SEB Liising
  Tornimäe 2
  10145 Tallinn
  tel 665 7910
  faks 665 7987
  www.seb.ee
 
Sampo Pank (Danske Bank A/S Eesti filiaal) 
  Narva mnt 11, 
  15015 Tallinn 
  tel 6 800 800 
  faks 6 752 800 
  E-mail: info@sampopank.ee 
 
Nordea Finance Estonia
  Hobujaama 4
  10151 Tallinn
  tel 6283 383
  faks 6283 384
  www.nordeafinance.ee
  E-post: info@nordeafinance.ee 
 
DNB Nord Liising
  Tartu mnt. 10
  10145 Tallinn
  tel 686 8500
  faks 686 8501
  www.dnbnord.ee
  E-post: info@dnbnord.ee 
 
Valides ühe ülaltoodud liisingufirmadest, küsi konkreetsed liisingutingimused valitud liisingufirma kontaktnumbritel. 
Erinevate liisingufirmade tingimused liisinguvõtjale võivad erineda.