Silwi Autoehitusele väljastati kvaliteedijuhtimise sertifikaat
Silwi Autoehitusele ning ASSilberautole ja temaga seotud müügiesindustele Eestis ja Leedus väljastati kvaliteedijuhtimise sertifikaat ISO 9001:2000.
"ISO sertifikaat on klientidele ja koostööpartneritele garantiiks, et Silwi Autoehitus ja AS Silberauto Mercedes-Benz, Chrysler ja Jeep ning Mitsubishi esinduste pakutav teenus, töötajate professionaalsus, klienditeenindus ning nende ettevõtete asjaajamine vastab Euroopa Liidus kehtivatele kõige kõrgematele nõuetele," ütles AS Silberauto juhatuse esimees Väino Kaldoja. Eesmärgiks on saavutada läbi perfektselt töötava protsessijuhtimise klientide rahulolu ja suurendada ettevõtte usaldusväärsust.
 
Silberauto kvaliteedijuhi Riina Keldrima sõnul on kvaliteedijuhtimissüsteem mitmel põhjusel autofirmale vajalik. Esiteks paraneb klienditeenindus, sest ettevõtte juhtimine, struktuur, töötajate koolitus jne muutub täpsemalt reglementeerituks, selgemaks ja läbipaistvamaks. Teisisõnu kehtestatakse kõrged standardid klientide teenindamisele ning selle järgi peab töötama kogu organisatsioon. Teiseks loob ISO 9001:2000 sertifikaat eeldused kõikide osapoolte (klient ja tarnijad, omanikud ja juhid, töötajad ja ametkonnad) rahuloluks ja nauditavaks kooseksisteerimiseks. 
 
Seoses Eesti astumisega Euroopa Liitu on autofirmadel vajalik ka rakendada senisest efektiivsemaid juhtimis-, kontrolli- jms süsteeme. Samuti seadis DaimlerChrysler eesmärgiks, et kõigil Euroopa Liidus asuvatel esindustel on 2005. aastaks toimiv kvaliteedijuhtimissüsteem, sest Mercedes-Benz ja Chrysleri & Jeep omanikke tuleb teenindada kõikjal Euroopas ühtviisi kõrgel tasemel.
 
AS Silberauto ettevõtteid sertifitseeris firma BVQI. Kvaliteedijuhtimissüsteemi aitas luua J.R. Tehnoconsult OÜ ning süsteemi restruktureerimisega alustati 2003. aasta lõpus.