Silwi ehitas Keskkonnaametile unikaalse keskkonnahariduse bussi
Silwi Autoehituse AS ehitas Keskkonnaameti tellimusel unikaalse Mercedes-Benz Sprinteril baseeruva keskkonnabussi. Bussi juures kasutatakse eriti keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid ja materjale. 
 
Keskkonnahariduse buss baseerub Mercedes-Benz Sprinter 316 NGT-l, mille mootor suudab töötada nii surugaasil kui bensiinil. Surugaas on odavam ja keskkonnasõbralikum kui kaubikutel enamasti kasutatav diislikütus. 
 
Bussi sisemuse ehitamisel Silwi Autoehituses kasutati vaid eriti keskkonnasõbralikke materjale, eelkõige taaskasutatavaid plaste. Auto lisaakut, mis käitab kõiki lisaseadmeid, laeb bussi katusel paiknev päikesepatarei. 
 
"Meie jaoks oli tegu väga põneva projektiga, kuna bussi ümber ehitamiseks korraldatud hange koosnes kahest osast," ütles Silwi Autoehituse juhatuse esimees Tõnis Raamets. "Esiteks võitsime ideekonkursi, mille käigus joonistasime kolmemõõtmeliselt üles kogu auto sisemuse, algandmeteks transporditavate õppematerjalide mõõtmed, ning seejärel viisime kavandatu koostöös Keskkonnaametiga ellu. Bussi sisemus on täielikult Eesti inseneride mõttetöö tulemus. Kolmemõõtmelise mudeli põhjal tootsime bussi sisemuse detailid taaskasutatavatest materjalidest, kasutades selleks arvjuhtimisega tööpinke. See tähendab eriti täpset ja kvaliteetset tulemust. Tahaksime tänada Keskkonnametit meeldiva koostöö eest." 
 
Eile tutvustas Keskkonnamet bussi Tallinna Reaalkoolis, täna on buss Raplas, kus seda näidatakse sealses ühisgümnaasiumis.Väikebuss on varustatud mitmesuguste keskkonnahariduse andmiseks vajalike õppevahenditega ja on ainus omataoline Eestis. Bussis olevate õppevahendite abil saavad õpilased ammutada teadmisi päikeseenergia kasutamisest, vee ja elektrienergia mõistlikust tarbimisest, mürast, energiasäästlikust majast, maavaradest jne. 
 
Bussi soetamisel on Keskkonnaameti eesmärgiks parandada Harju-, Järva- ja Raplamaa õpilaste võimalusi osaleda keskkonnaharidustegevustes. Bussi soetamist, sisemuse projekteerimist ja ümber ehitamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine" raames.